Tất cả sản phẩm

Phần mềm phòng thí nghiệm

Mã sản phẩm: SKULab Lược xem: 1135

Liên hệ

LabCamera là một phần mềm ghi lại dữ liệu và khám phá khoa học tự nhiên dựa trên webcam cho phép sinh viên thực hiện các quan sát và đo lường khoa học. Nó có thể được sử dụng cả trong lớp học và ở nhà với sự trợ giúp của bài tập về nhà. Nó đặt khoa học và tự nhiên vào một quan điểm mới.