Tất cả sản phẩm

Phần mềm xây dựng hình học không gian

Mã sản phẩm: skuhh3d Lược xem: 657

Liên hệ

Ngoài việc hiển thị các hình và bề mặt không gian, phần mềm xây dựng hình học không gian Euler3D cho phép chỉnh sửa các đối tượng này với mức độ kiểm soát toán học cao. (Lọc các giao điểm tự, phân chia đa giác lõm thành hình tam giác)

Spatial coordinate system

The program’s largest data unit is the project. Figures in the project are defined by their vertices, edges and sides. Vertices are defined by their coordinates (X, Y, Z), edges by selecting their starting and end vertices, sides by listing their defining vertices. In addition to using numeric coordinate values, the user can use constants, previously imported into the project (defined by the letters of the English alphabet).

 

 

Spatial transformations